بنر بالای مسجد
آواتار مسجد

مسجد حضرت ابوالفضل

@aboulfazlتهران - ری