بنر بالای مسجد
آواتار مسجد

مسجد جعفری کوی نصر تهران

@Masjedjafari1تهران - تهران

پست های مسجد

هیئت محبّان الصّادق علیه السلام
هیئت محبّان الصّادق علیه السلام
پایگاه بسیج شهدای کوی نصر
پایگاه بسیج شهدای کوی نصر
اطلاعیه مراسمات مسجد
اطلاعیه مراسمات مسجد
نکات مسجد محوری
نکات مسجد محوری
گزارش فعالیت ها
گزارش فعالیت ها